Naše služby pro Vás.
IT SLUŽBY S DUŠÍ
Komplexní IT služby
Díky mnohaleté zkušenosti a široké základně specialistů jsme schopni nabídnout komplexní IT dle Vašich potřeb. Ujmeme se realizace Vašeho projektu od úvodní analýzy a sestavení zadání až po post-implementační podporu a následný rozvoj.


Kromě projektů je významnou součástí naší činnosti i outsourcing Vašich IT oddělení, čímž můžete dosáhnout výrazného snížení nákladů.
Vývoj mobilních aplikací
Nabízíme tvorbu mobilních aplikací pro veškeré současné platformy. Díky využívání moderních technologií jsme schopni provádět vývoj na všechny platformy současně, čímž se výrazně zkracuje doba dodání Vaší aplikace a tím i náklady spojené s jejím nasazením a dalším rozvojem.
Vývoj webových prezentací
Od vzniku naší společnosti se věnujeme tvorbě webových prezentací. Poskytujeme komplexní služby počínaje grafickým návrhem, přes realizaci až po následnou SEO optimalizaci a aktualizaci Vašeho webu. Samozřejmostí je i pronájem prostoru na serveru umístěném na páteřním připojení Internetu.

Kromě webových prezentací jsme připraveni pro Vás připravit i webové aplikace s možností integrace do Vašich vnitrofiremních systémů.
Vnášíme lidskost do světa jedniček a nul
  • mobilní aplikace
  • webové prezentace a aplikace
  • softwarové aplikace
  • systémová integrace
  • projekty
  • outsourcing
  • bodyshop
Společnost Foxtrot Technologies s.r.o. vznikla v roce 1998 se zaměřením na prodej hardware a vývoj databázových aplikací. Postupně s vývojem informačních technologií jsme se z oblasti hardware přeorientovali hlavně na vývoj software.

Bez ohledu na druh poskytované služby je pro nás zákazník vždy na prvním místě, ve středu naší pozornosti. Od konkurence se odlišujeme právě zejména přístupem ke klientům. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Snažíme se být zákazníkovi odborným partnerem, který sám doporučuje nejvhodnější způsob řešení poptávané problematiky a případně i upozorňuje na fakta ne přímo související s poptávkou. Jsme si totiž plně vědomi, že pro většinu našich klientů jsou informační technologie pouze nástrojem k jejich vlastnímu podnikání a nikoliv podstatou žití. Snažíme se proto, aby maximum starostí s IT přenesli na nás a mohli se tak soustředit na svou základní činnost.

Velmi významný podíl v poskytovaných službách zaujímá posledních 10 let tvorba webových prezentací. Této situaci samozřejmě nahrává i rozmach Internetu posledních let. Tak, jako se rozvíjejí informační technologie, i naše služby neustále zdokonalujeme a přizpůsobujeme poptávce našich klientů. V rámci webových služeb jsme proto začali poskytovat nad rámec prezentací i aplikace vhodné k provozu na Internetu či firemním intranetu. Nedílnou součástí těchto služeb je i registrace a správa zákaznických domén včetně pronájmu místa na serveru pro prezentace i aplikace. Samozřejmostí je i zajištění kontinuity provozu a zákaznické podpory.

S rostoucími nároky kladenými na odbornost pracovníků IT se zvýšila i poptávka po jejich pronájmu – tzv. bodyshop. Není vždy nutné ve firmě držet IT oddělení nebo alespoň ne ve větším počtu. V případě potřeby jsou naši odborníci schopni zaujmout místa chybějících kapacit a dodat například i kompletní IT projekt. Zákazník tak uspoří významnou část svých kapacit a má jistotu, že bude služba dodána s maximální odborností.

Počínaje rokem 2012 jsme do našeho portfolia služeb přidali pro dnešní dobu významnou službu – vývoj aplikací pro mobilní zařízení jako jsou telefony tablety apod.. Již během prvního období se ukázalo, že množství různých platforem společně s potřebou klienta oslovit co nejširší počet uživatelů vede k nutnosti zefektivnit vývoj a údržbu našich produktů. Převzali jsme proto nejmodernější technologie umožňující vytvářet kód a tento následně spravovat v jedné variantě, přestože je následně distribuován na všechny většinové platformy. Klient tak za jednu cenu u nás dostává v jeden okamžik aplikaci například pro Android, Apple i Windows. Díky našemu silnému internetovému zázemí jsme schopni dodávat i aplikace komunikující navzájem přes náš server či integrované do informačních systémů klienta.
Letectví
Letectví
V oblasti vývoje software pro účely v letectví působí naše firma již od roku 2006. Od roku 2013 jsme držitelem Oprávnění od Úřadu pro civilní letectví – tedy certifikováni pro dodávky pro tento obor. Zajišťujeme implementace od administrativních aplikací až po sofistikované mapové a navigační systémy. Samozřejmostí je i systémová integrace s technologiemi klienta.

Součástí námi dodávaných služeb je i podpora provozu v náročných časových mezích.
Letectví
Telekomunikace
Informační technologie
Státní správa
Obchodníci
©2015 Foxtrot Technologies s.r.o.
Napište nám
obchod(at)foxtrot.cz
NAPIŠTE NÁM
Zavřít okno Uložit změny
Alert ikona