Vývoj webových prezentací a aplikací
Symbol služby
Firemní prezentace na webu již dávno není „klubem vyvolených“, ale životní nutností. Pryč jsou časy, kdy internet sloužil k vyhledání obrázku či nějakého souboru. V dnešní době firma bez alespoň základní prezentace na webu jako by neexistovala. V poslední době se na Internet / intranet přesouvají nejen firemní prezentace, ale i aplikace. Důvod je prostý – odpadají náklady na instalace a správu jednotlivých PC. Takové aplikace jsou navíc dostupné odkudkoliv, pokud jsou tak navrženy.
V tomto oboru nabízíme komplexní služby počínaje designem, přes vývoj a implementaci až po následnou SEO optimalizaci (úpravu pro optimální práci s vyhledávači). Jsme si plně vědomi, že design je velmi subjektivní záležitostí, kde jeden člověk je „nadšen“ a druhý se odvrací s „opovržením“. Naše pracovní postupy jsme proto plně přizpůsobili tomuto faktu a usnadňujeme tak našim klientům cestu k hledání finálního řešení. Z našich služeb vybíráme:

  • Grafický design
  • Textace
  • Pronájem prostoru na webového serveru a registrace domény
  • Vývoj a implementace
  • SEO optimalizace
  • Údržba a aktualizace prezentací na Facebook a dalších
  • Následná aktualizace

.... a další.
Zajímavé služby
Modrá odrážka
Grafický design
Grafický design je velmi důležitou stránkou přípravy webové prezentace. Bohužel, díky jeho velmi silné subjektivitě není vůbec jednoduché dojít k uspokojivému výsledku. Proto jsme pro naše klienty připravili několik možný postupů, jak cíle dosáhnout a je jen plně na nich, který z nich jim nejvíce vyhovuje. Všemi se táhne jedno společné pojítko – maximální flexibilita a přizpůsobení požadavkům a potřebám klienta. On je ten, komu se výsledný produkt musí líbit a náš hlas je ve finále „pouze“ poradní.
Modrá odrážka
SEO optimalizace
SEO optimalizace je velmi často podceňována, ale přitom je možná ještě významnější než vytvoření samotné prezentace. Ona totiž prezentace, kterou žádný vyhledávač nezobrazí, je poměrně „mrtvá“ a slouží jen klientům, kterým vlastník přímo předá odkaz. Každou webovou prezentaci je nutné během jejího vývoje optimalizovat tak, aby ji vyhledávače dokázaly správně zařadit a zobrazit a následně je nezbytné tuto optimalizaci udržovat a přizpůsobovat vývoji Internetu. Nedílnou součástí je i proaktivní registrace a udržování ve vyhledávačích. Bohužel, to je nejvíce opomíjená stránka věci a tak i skvěle připravené prezentace propadávají během půlroku / roku na "nezajímavé" pozice při hledání uživateli.
Modrá odrážka
Webové aplikace
Jednou z nejznámějších webových aplikací je bezesporu Internetový obchod. Nicméně na web lze převést prakticky jakoukoliv aplikaci a tu následně integrovat do vnitropodnikových systémů tak, jako by byla implementována přímo u Vás ve firmě. Výhody takového řešení jsou neoddiskutovatelné – minimální náklady na instalaci a aktualizaci, snížené náklady na provoz aplikace a její dostupnost odkudkoliv, kdykoliv. Zjednodušená podoba aplikace pak může být dostupná pro mobilní zařízení, čímž se ještě zvýší efektivita jejího využití.
©2015 Foxtrot Technologies s.r.o.
Napište nám
obchod(at)foxtrot.cz
NAPIŠTE NÁM